Fordel

Personvernerklæring

Sist endret: 21. januar 2022

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg indirekte.

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Fordel-appen er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hvilke personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandlingsansvarlig

Beneficial Apps AS med org.nr. 928 046 303 er ansvarlig utvikler og behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i Fordel-appen.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vurderingene som er gjort, eller ønsker innsyn i data som er lagret om deg, ta kontakt på support@fordel.app.

Innebygget personvern

Fordel-appen etterstreber å følge prinsippet om innebygget personvern, og samler dermed ikke inn flere opplysninger enn det som er strengt nødvendig for å levere tjenestene i appen.

Dette vil blant annet si følgende:

Formål

Fordel-appen samler kun inn personopplysninger ved følgende anledninger:

Ved alle overstående datainnsamlinger, og andre forespørsler fra Fordel-appen til våre sentrale servere, vil forespørselene kunne bli loggført med et tidsstempel. Dette gjør vi for å ivareta integriteten av opplysningene som er lagret, føre anonymisert statistikk av bruken av appen for å forbedre tjenesten, samt sikre at serverne som leverer tjenesten har nok ressurser.

Lagring og behandling

Fordel-appen lagrer alle innsamlede opplysninger konfidensielt, og deler ikke disse opplysningene videre med andre parter enn de som er beskrevet i denne personvernerklæring.

For lagring og behandling av personopplysninger, og for å kunne tilby tjenestene i Fordel-appen, brukes følgende leverandører:

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende e-post til support@fordel.app. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Du har følgende rettigheter:

Du har også rett til å klage inn vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.datatilsynet.no